594. Joannes Balen

locatie: niet meer aanwezig

De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch I (2010) 206
Le Grand Théâtre
47
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 47
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

594. Niet meer aanwezige zerken
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : I Inleiding (2010) 206