591. Conrardus en Joannes Ottonis ab Asperen

locatie: niet meer aanwezig

De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch I (2010) 205
Le Grand Théâtre
46
47
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 46-47
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

591. Niet meer aanwezige zerken
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : I Inleiding (2010) 205