590. Michaelis Halleri, 1602

locatie: niet meer aanwezig

De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch I (2010) 205
Le Grand Théâtre
46
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 46
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

590. Niet meer aanwezige zerken
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : I Inleiding (2010) 205