588. Theodoro Gualtero a Veldingen, 1600

locatie: niet meer aanwezig

De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch I (2010) 204
Le Grand Théātre
45
46
Le Grand Théātre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 45-46
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

588. Niet meer aanwezige zerken
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : I Inleiding (2010) 204