586. Isabella van Eijck, 1572

locatie: niet meer aanwezig

De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch I (2010) 204
Handschrift 1709
233.2
Handschrift (1709) 233.2
Le Grand Théâtre
45
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 45
Van Epen
43
D.G. van Epen, De Wapenheraut (1897) 43
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

586. Niet meer aanwezige zerken
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : I Inleiding (2010) 204
 
Literatuur en bronnenpublicaties

D.G. van Epen, De Wapenheraut (1897) 43

n: vermelding in een voetnoot