584. Jan Everaerts van Ravesteijn, 1615

locatie: niet meer aanwezig

De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch I (2010) 203
Handschrift 1709
228
Handschrift (1709) 228
Le Grand Théâtre
45
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 45
Van Epen
42
43
D.G. van Epen, De Wapenheraut (1897) 42-43
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

584. Niet meer aanwezige zerken
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : I Inleiding (2010) 203
 
Literatuur en bronnenpublicaties

D.G. van Epen, De Wapenheraut (1897) 42-43

n: vermelding in een voetnoot