584. Jan Everaerts van Ravesteijn, 1615

locatie: niet meer aanwezig

De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch I (2010) 203
Handschrift 1709
228
Handschrift (1709) 228
Le Grand Théâtre
45
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 45
Van Epen
42
43
D.G. van Epen | De Wapenheraut (1897) 42-43
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

584. Niet meer aanwezige zerken
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : I Inleiding (2010) 203