583. Elisabeth de Quade van Ravesteijn, 1543

locatie: niet meer aanwezig

De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch I (2010) 203
Handschrift 1709
219.1
Handschrift (1709) 219.1
Le Grand Théâtre
44
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 44
Van Epen
42
D.G. van Epen, De Wapenheraut (1897) 42
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

583. Niet meer aanwezige zerken
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : I Inleiding (2010) 203
 
Literatuur en bronnenpublicaties

D.G. van Epen, De Wapenheraut (1897) 42

n: vermelding in een voetnoot