581. Maurits Voorspack

locatie: niet meer aanwezig

Le Grand Théâtre geeft 21 augustus 1703, een datum die aanvankelijk ook in handschrift 1709 stond.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch I (2010) 203
Handschrift 1709
177.1
Handschrift (1709) 177.1
Le Grand Théâtre
44
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 44
Van Epen
42
D.G. van Epen, De Wapenheraut (1897) 42
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

581. Niet meer aanwezige zerken
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : I Inleiding (2010) 203
 
Literatuur en bronnenpublicaties

D.G. van Epen, De Wapenheraut (1897) 42

n: vermelding in een voetnoot