580. Godaerd Ritter, 1502

locatie: niet meer aanwezig

De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch I (2010) 203
Handschrift 1709
175.4
Handschrift (1709) 175.4
Le Grand Théâtre
44
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 44
Van Epen
42
D.G. van Epen | De Wapenheraut (1897) 42
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

580. Niet meer aanwezige zerken
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : I Inleiding (2010) 203