579. Willem van Achelen, 1523

locatie: niet meer aanwezig

dese sarck leet op het kleijne kerckhoff naer / de sijde van Begijnhoff
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch I (2010) 203
Handschrift 1709
149.1
Handschrift (1709) 149.1
Le Grand Théâtre
43
44
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 43-44
Van Epen
42
D.G. van Epen, De Wapenheraut (1897) 42
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

579. Niet meer aanwezige zerken
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : I Inleiding (2010) 203
 
Literatuur en bronnenpublicaties

D.G. van Epen, De Wapenheraut (1897) 42

n: vermelding in een voetnoot