578. Petrus Becans, 1579

locatie: niet meer aanwezig

De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch I (2010) 202
Handschrift 1709
139.4
Handschrift (1709) 139.4
Le Grand Théâtre
43
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 43
Van Epen
43
D.G. van Epen, De Wapenheraut (1897) 43
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

578. Niet meer aanwezige zerken
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : I Inleiding (2010) 202