577. Petri de Ruijter, 1601

locatie: niet meer aanwezig

op desen sarck staat geen wapen
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch I (2010) 202
Handschrift 1709
135.2
Handschrift (1709) 135.2
Le Grand Théâtre
43
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 43
Van Epen
41
D.G. van Epen, De Wapenheraut (1897) 41
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

577. Niet meer aanwezige zerken
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : I Inleiding (2010) 202
 
Literatuur en bronnenpublicaties

D.G. van Epen, De Wapenheraut (1897) 41

n: vermelding in een voetnoot