577. Petri de Ruijter, 1601

locatie: niet meer aanwezig

op desen sarck staat geen wapen
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch I (2010) 202
Handschrift 1709
135.2
Handschrift (1709) 135.2
Le Grand Théâtre
43
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 43
Van Epen
41
D.G. van Epen | De Wapenheraut (1897) 41
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

577. Niet meer aanwezige zerken
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : I Inleiding (2010) 202