576. Simoni Verepaeo, 1598

locatie: niet meer aanwezig

De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch I (2010) 202
Le Grand Théâtre
43
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 43
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

576. Niet meer aanwezige zerken
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : I Inleiding (2010) 202