573. Gojaert Schilder, 1457

locatie: niet meer aanwezig

desen steen leet voor de Groote Deur van de / kerck aan de noordsijde
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch I (2010) 202
Handschrift 1709
57.2
Handschrift (1709) 57.2
Le Grand Théâtre
41
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 41
Van Epen
41
D.G. van Epen, De Wapenheraut (1897) 41
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

573. Niet meer aanwezige zerken
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : I Inleiding (2010) 202
 
Literatuur en bronnenpublicaties

D.G. van Epen, De Wapenheraut (1897) 41

n: vermelding in een voetnoot