573. Gojaert Schilder, 1457

locatie: niet meer aanwezig

desen steen leet voor de Groote Deur van de / kerck aan de noordsijde
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch I (2010) 202
Handschrift 1709
57.2
Handschrift (1709) 57.2
Le Grand Théâtre
41
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 41
Van Epen
41
D.G. van Epen | De Wapenheraut (1897) 41
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

573. Niet meer aanwezige zerken
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : I Inleiding (2010) 202