570-A. Hendrik Willemse van Ravesteyn, 1603

locatie: niet meer aanwezig

De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch I (2010) 201
Le Grand Théâtre
37
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 37
Van Epen
18
De Wapenheraut (1897) 19
Artikelen
1897

D.G. van Epen

Eenige grafschriften
De Wapenheraut (1897) 19
 
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

570-A. Niet meer aanwezige zerken
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : I Inleiding (2010) 201
 
Literatuur en bronnenpublicaties

D.G. van Epen, De Wapenheraut (1897) 19

n: vermelding in een voetnoot