569. D. Bucho Aita, 1599

locatie: niet meer aanwezig

De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch I (2010) 201
Le Grand Théâtre
36
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 36
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

569. Niet meer aanwezige zerken
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : I Inleiding (2010) 201