567. Franciscus Dominicus van den Velde

locatie: niet meer aanwezig

De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch I (2010) 200
Le Grand Théâtre
35
36
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 35-36
Van Epen
18
De Wapenheraut (1897) 18
Artikelen
1897

D.G. van Epen

Eenige grafschriften
De Wapenheraut (1897) 18
 
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

567. Niet meer aanwezige zerken
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : I Inleiding (2010) 200
 
Literatuur en bronnenpublicaties

D.G. van Epen, De Wapenheraut (1897) 18

n: vermelding in een voetnoot