551. Arent van Dotichem, 1637

locatie: niet meer aanwezig

De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch I (2010) 198
Handschrift 1709
153.1
Handschrift (1709) 153.1
Le Grand Théâtre
44
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 44
Martini
65
Hs Martini 65
Van Epen
42
D.G. van Epen, De Wapenheraut (1897) 42
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

551. Niet meer aanwezige zerken
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : I Inleiding (2010) 198
 
Literatuur en bronnenpublicaties

D.G. van Epen, De Wapenheraut (1897) 42

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 152

n: vermelding in een voetnoot