afb. Kris Roderburg, 2008

497. Jan van Heurn, 1741

steensoort: maaskalksteen
maten: 87 x 138 cm
locatie: kooromgang

Het oppervlak van de steen is erg beschadigd en vertoont vele putjes. Het betreft een eenvoudige ingangssteen met slechts drie regels tekst.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 399
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

497. Jan van Heurn, 1741
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 399