afb. Kris Roderburg, 2008

489. Johannes Philippus van Eys, 18e eeuw

steensoort: maaskalksteen
maten: 114 x 69 cm
locatie: kooromgang

Met uitzondering van de vier regels van de inscriptie is de zerk verder volledig leeg.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 377
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

489. Johannes Philippus van Eys, 18de eeuw
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 377