464. ...Groenesteijn, 18e eeuw

steensoort: maaskalksteen
maten: 154 x 253 cm
locatie: kooromgang

Links onder het midden vertoont het oppervlak een diepe beschadiging. Het oppervlak van de zerk is helemaal leeg.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 297
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

464. ...Groenesteijn, 18de eeuw
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 297