461. ... Massingh, 18e eeuw

steensoort: maaskalksteen
maten: 147 x 255 cm
locatie: kooromgang

De zerk is volledig glad en blanco.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 289
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

461. Massingh, 18de eeuw
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 289