453. Olijslagers, 18e eeuw

steensoort: maaskalksteen
maten: 152 x 292 cm
locatie: kooromgang

Er loopt een breuk over het midden van de zerk. De zerk is helemaal leeg en het oppervlak vertoont vele putjes.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 261
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

453. Olijslagers, 18de eeuw
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 261