afb. Kris Roderburg, 2008

449. ... van der Meulen

steensoort: maaskalksteen
maten: 129 x 248 cm
locatie: kooromgang

De tamelijk grote zerk vertoont een geheel weggekapt oppervlak en daarbinnen nog eens drie verdiepte banden. Ook de hoekvierpassen laten een weggekapt oppervlak zien. Mogelijk is de zerk vroeger bedekt geweest met koperen platen, die dan ook de hoekvierpassen zullen hebben bedekt.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 247
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

449. Van der Meulen
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 247