afb. Kris Roderburg, 2008

409. Gijsbert Daasdonck, 1708

steensoort: maaskalksteen
maten: 130 x 167 cm
locatie: kooromgang

De zerk toont alleen de inscriptie, die zich bevindt aan de bovenzijde onder een klein leeg gedeelte. Mogelijk is de zerk oorspronkelijk groter geweest en is een bovengedeelte verdwenen.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 119
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

409. Gijsbert Daasdonck, 1708
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 119