afb. Kris Roderburg, 2008

408. Otto van Malsen, 1534

steensoort: maaskalksteen
maten: 125 x 85 cm
locatie: kooromgang

Het gaat hier om twee stukken zerk, een boven- en een ondergedeelte; het middenstuk is verdwenen en is nu opgevuld met drie tegels. De tekstband wordt doorbroken door vierpassen met daarin de evangelistensymbolen. In het bovengedeelte zien we in het midden een helmteken met dekkleed; in het ondergedeelte het onderstuk van een wapenschild met de onderste uitlopers van de dekkleden.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 117
Le Grand Théâtre
43
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 43
Van Epen
41
De Wapenheraut (1897) 41
Artikelen
1897

D.G. van Epen

Eenige grafschriften
De Wapenheraut (1897) 41
 
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

408. Otto van Malsen, 1534
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 117
 
Literatuur en bronnenpublicaties

D.G. van Epen, De Wapenheraut (1897) 41

n: vermelding in een voetnoot