afb. Kris Roderburg, 2008

388. Gevallenen van Wereldoorlog II, 1950/55

steensoort: franse kalksteen
maten: 60 x 94 cm
locatie: kooromgang

Het enigszins langwerpige epitaaf rust op een klein rechthoekig stukje console. In verdiept relif op de bovenhelft is een voorstelling aangebracht. We zien in het midden een staande figuur tussen vlammen met links en rechts daarvan een staande figuur waarvan de onderbenen in het vuur staan en de buitenste hand omhoog is geheven. Hierboven bevindt zich een engelenkopje met aureool en vleugels. De bovenzijde wordt afgesloten door twee voluten. Onder de voorstelling bevindt zich de ruimte voor de inscriptie. Twee smalle zijstukken sluiten het geheel af. Op de kleine console bevindt zich een extra inscriptie.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 37
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

388. Gevallenen van Wereldoorlog II, 1950/55
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 37