afb. Kris Roderburg, 2008

381. Jan Paeuwe, 1497

steensoort: maaskalksteen met witte aders
maten: 142 x 282 cm
locatie: kooromgang

Aan enkele vage contouren en ook uit de oorspronkelijke inscriptie is op te maken dat dit een oude kanunnikenzerk was met een grote vierpas in het midden met daarin een engelfiguur, en verder met tekstbanden die op de hoeken werden onderbroken door vierpassen met daarin de evangelistensymbolen.
De zerk is sterk afgesleten en op het einde van de achttiende eeuw opnieuw gebruikt. Er loopt een breuk over de linkerbenedenhoek en vandaar een grote breuk naar de rechterzijde. Linksonder is verder nog een nieuw vierkant stukje steen ingezet.
De nog leesbare oorspronkelijke inscriptie staat in de tekstband. De latere inscriptie is aangebracht op de onderhelft van het middenveld, nu geldend als de bovenzijde.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 13
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

381. Jan Paeuwe, 1497
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 13