afb. Kris Roderburg, 2008

380. Rutger Tullekens, 1646

steensoort: maaskalksteen
maten: 159 x 290 cm
locatie: kooromgang

Middenonder is een vierkant stukje nieuwe steen ingezet en rechtsonder ontbreekt een schuin stukje van de hoek. Het hele oppervlak is geruwd. Onderaan links en rechts is een wapenschild weggehakt; de moeten ervan zijn nog te zien.
Het betreft hier een hergebruikte altaarsteen, te zien aan twee overgebleven kruisjes, tussen de eerste en tweede regel van de inscriptie en middenonder. Bovenaan is een verdiepte rechthoek uitgehouwen met in de hoeken een versiering met de aanduiding van een nagel. Hierbinnen is in reliëf het alliantiewapen weergegeven. De letters van de inscriptie hieronder zijn diep in de steen gegraveerd.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 9
Le Grand Théâtre
38
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 38
Van Epen
19
De Wapenheraut (1897) 19
Artikelen
1897

D.G. van Epen

Eenige grafschriften
De Wapenheraut (1897) 19
 
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

380. Rutger Tullekens, 1646
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 9
 
Literatuur en bronnenpublicaties

D.G. van Epen, De Wapenheraut (1897) 19

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 156

n: vermelding in een voetnoot