afb. Kris Roderburg, 2008

378. Iohannis, 1482

steensoort: maaskalksteen
maten: 79 x 82 cm
locatie: transept

Het betreft de rechterbovenhoek van zerk 212. De oorspronkelijke hoekvierpas hier, met nog een gedeelte van een engel als symbool van de evangelist Johannes, is weggekapt.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch III (2010) 315
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

378. Iohannis, 1482
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 315