afb. Kris Roderburg, 2008

373. Katelyn van Zelant, 1542

steensoort: maaskalksteen
maten: 46 x 58 cm
locatie: transept

Het betreft een eenvoudig stuk zerk met slechts een drieregelige inscriptie.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch III (2010) 301
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

373. Katelyn van Zelant, 1542
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 301