afb. Kris Roderburg, 2008

369. Wouter van den Broeck, 1489

steensoort: maaskalksteen
maten: 115 x 232 cm
locatie: transept

De zerk is in drie gedeelten gebroken door twee horizontale breuken. Verder is het oppervlak enigszins beschadigd.
De zerk heeft een tekstband die op de hoeken wordt voorgesteld als zijnde omgeslagen. De inscriptie loopt door in het middenveld bovenaan. In het midden is een wapenschild gegraveerd, dat met een lint aan een korte haak hangt.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch III (2010) 293
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

369. Wouter van den Broeck, 1489
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 293