afb. Kris Roderburg, 2008

366. Mechteld Goossens, 1541

steensoort: maaskalksteen
maten: 78 x 70 cm
locatie: transept

Het betreft hier een gedeelte van een zerk. Op wat eens de bovenzijde was zien we in reliëf de symbolen van de heilige Catharina van Alexandrië: twee raderen op voetstukken die worden doorstoken met een zwaard, het heft naar rechts.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch III (2010) 285
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

366. Mechteld Goossens, 1541
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 285