afb. Kris Roderburg, 2008

364. Gherardus de Eyck, 1532

steensoort: maaskalksteen met witte aders
maten: 140 x 199 cm
locatie: transept

Het ondergedeelte van de enigszins afgesleten zerk is verdwenen en de wapens in het midden van de zijkanten zijn weggekapt. Verder is de inleg voor de kelk, mogelijk in een ander materiaal, verdwenen. De zerk heeft een tekstband met hoekvierpassen waarin evangelistensymbolen en in het midden van de lange zijden vierpassen met daarin wapenschilden. Hierbinnen zien we de figuur van een kanunnik met de handen voor zijn borst met daarboven een kelk met hostie. Hij is gekleed in albe, amict en kazuifel en is blootshoofds. Onder zijn hoofd is een kussen te zien met hoekkwasten. Boven het kussen is een schelpnis aangegeven die wordt omgeven door een golvende spreukband. De ruimte tussen de banderol en de tekstband aan de bovenzijde is opgevuld met symmetrische bladermotieven.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch III (2010) 281
Le Grand Théâtre
43
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 43
Van Epen
43
De Wapenheraut (1897) 43
Artikelen
1897

D.G. van Epen

Eenige grafschriften
De Wapenheraut (1897) 43
 
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

364. Gherardus de Eyck, 1532
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 281
 
Literatuur en bronnenpublicaties

D.G. van Epen, De Wapenheraut (1897) 43

n: vermelding in een voetnoot