afb. Kris Roderburg, 2008

341. Jacob van Brandwijk, 1784

steensoort: maaskalksteen
maten: 84 x 130 cm
locatie: transept

De steen heeft slechts een drieregelige inscriptie. Deze bevindt zich binnen een rand, aangegeven door een enkel gegraveerde lijn op circa vier centimeter afstand vanaf de zijkanten van de steen. Aan de rechterzijde is deze lijn weggesleten.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch III (2010) 207
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

341. Jacob van Brandwijk, 1784
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 207