afb. Kris Roderburg, 2008

288. Jan Hendrickx Vercamp, 1650

steensoort: maaskalksteen
maten: 121 x 221 cm
locatie: transept

Het betreft een nu praktisch lege zerk, waarop nog slechts een gedeelte van een inscriptie is te lezen.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch III (2010) 49
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

288. Jan Hendrickx Vercamp, 1650
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 49