afb. Kris Roderburg, 2008

262. Johan van Hanswijck, 1765

steensoort: maaskalksteen met witte aders
maten: 87 x 144 cm
locatie: schip

Het oppervlak van deze beschadigde zerk is erg verweerd en vertoont vele putjes.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 703
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

262. Johan van Hanswijck, 1765
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 703