afb. Kris Roderburg, 2008

261. Aelken Rutger Ingerdaen, 1579

steensoort: maaskalksteen
maten: 50 x 74 cm
locatie: schip

De bovenrand van de zerk is verdwenen. Verder is zij nu dwars gelegd. Het woord 'november' bevindt zich in de linker, nu noordelijke buitenrand.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 701
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

261. Aelken Rutger Ingerdaen, 1579
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 701