afb. Kris Roderburg, 2008

253. Elysabeth van Amerongen, 1541

steensoort: maaskalksteen
maten: 75 x 123 cm
locatie: schip

Het oppervlak van de zerk vertoont vele beschadigingen. De inscriptie is nog maar gedeeltelijk te ontcijferen. De inscriptie bevindt zich in een tekstband met uitstulpende hoeken, waar de tekst gewoon doorheen loopt.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 683
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

253. Elysabeth van Amerongen, 1541
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 683