afb. Kris Roderburg, 2008

250. Jan Dirks van Bersel, 1504

steensoort: maaskalksteen
maten: 54 x 84 cm
locatie: schip

Het onder- en rechtergedeelte is verdwenen en de zerk ligt met het hoofdeinde in westelijke richting. Van de hoekvierpassen is alleen de vierpas linksboven nog te zien. Rechts van het midden vertoont de zerk een gat.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 677
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

250. Jan Dirks van Bersel, 1504
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 677