afb. Kris Roderburg, 2008

248. Jacob Frederick Roosendael, 1764

steensoort: maaskalksteen
maten: 125 x 33 cm
locatie: schip

Het betreft een strook, mogelijk het bovengedeelte van een zerk, die nu naar het noorden is gericht. De inscriptie toont grote en diep gegraveerde letters.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 673
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

248. Jacob Frederick Roosendael, 1764
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 673