afb. Kris Roderburg, 2008

247. Nicolaes de Lobell, 1666

steensoort: maaskalksteen
maten: 86 x 28 cm
locatie: schip

Het betreft een smalle strook van het bovenstuk van een ingangssteen, die met het boveneinde naar het zuiden ligt.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 671
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

247. Nicolaes de Lobell, 1666
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 671