afb. Kris Roderburg, 2008

237. Jan H de Leuw, midden 17e eeuw

steensoort: maaskalksteen
maten: 43 x 40 cm
locatie: schip

Van deze nu tegelachtige zerk is zowel van de linker- als de rechterzijkant een gedeelte verdwenen. De gegraveerde letters van de inscriptie vullen de steen, waarvan het boveneinde naar het zuiden is gericht.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 649
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

237. Jan H de Leuw, midden 17de eeuw
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 649