afb. Kris Roderburg, 2008

236. Peter van Orsou, 1699

steensoort: maaskalksteen
maten: 69 x 64 cm
locatie: schip

Het betreft een smal stuk van het bovengedeelte van een zerk met nog slechts enkele letters van een inscriptie. Op het huidige middenveld is boven de restanten van de inscriptie een verdiepte cirkel te ontwaren met daarin in relif een huismerk.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 647
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

236. Peter van Orsou, 1699
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 647