234. Petrus van Macharen, 1539

steensoort: maaskalksteen
maten: 54 x 62 cm
locatie: schip

Het betreft een gedeelte van een zerk met een tekstband, die tegen de westzijde van zerk 235 is aangelegd, alsof het ging om n zerk die in het midden gebroken is. In het midden van de zerk zien we een gedeelte van een driepas met daarin in relif een kelk met hostie.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 643
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

234. Petrus van Macharen, 1539
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 643