afb. Kris Roderburg, 2008

208. Wouter (priester), 1541

steensoort: maaskalksteen
maten: 62 x 93 cm
locatie: schip

De zerk is aan de onderzijde ingekort. In het midden van de zerk kan men nog vaag een verdiepte cirkel ontwaren met daarin even vage sporen van een kelk met hostie.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 579
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

208. Wouter, priester, 1541
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 579