197. Laurens Michiels van der Goes, 1617

steensoort: maaskalksteen
maten: 182 x 12 cm
locatie: schip

Het betreft hier slechts de onderste rand van een zerk en een stukje van de zijkant. Het rechter opstaande stukje is opgevuld met cement. We zien een lege tekstband, die op de twee hoeken een vierpas laat zien.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 549
Le Grand Théâtre
44
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 44
Van Epen
42
De Wapenheraut (1897) 42
Artikelen
1897

D.G. van Epen

Eenige grafschriften
De Wapenheraut (1897) 42
 
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

197. Laurens Michiels van der Goes, 1617
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 549
 
Literatuur en bronnenpublicaties

D.G. van Epen, De Wapenheraut (1897) 42

n: vermelding in een voetnoot